контакт

Претставништво БОСНАЛИЈЕК д.д., во Р. Македонија,

Булевар Партизански Одреди Бр. 101 Скопје, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија.

Тел: +389 2 3090 255

Факс: + 389 2 3090 255

Формулар за контакт


Your browser does not support JavaScript!. Please enable javascript in your browser in order to get form work properly.